Археологически музей

Помещението в което се намира в момента Археологическия музей на град Созопол е част от сградата на Културния дом, предоставено за нуждите на музея от 1978 година. До тогава музея се е помещавал в сградата на храм „Свети свети Кирил и Методий“, предоставена от Светият синод през 1961 г. да съхранява и експонира археологическите находки, откривани в Созопол и околностите.

В Созополския залив са открити множество каменни котви и щокове, датирани от II – I хил. пр. Хр. От тях се заключава за активното корабоплаване в региона от най-дълбока древност. Всички открити при експедициите находки са изложени в археологическия музей в града.

Намерени са останки от жилища, керамика и оръдия на труда от бронзовата епоха при подводни археологически разкопки. Музеят притежава редица уникати, част от които са достояние на обществеността и научните среди в страната и чужбина. Структуриран е в две направления: археология (V хилядолетие пр. Хр. – XVII век сл. Хр.) и християнско изкуство (XVII-XIX век).

През 2003 година с помощта на община Созопол и НИМ в София музеят напълно се обновява, като са представени нови експонати, непознати за обществеността дотогава. Модернизацията е цялостна и включва не само техническото оборудване на музея, но и материалната база. Музеят е сред стоте национални туристически обекта.